Hasil Evaluasi
NoNama PesertaKualifikasiSkor
Kualifikasi
Alasan
1CV. ARNINDO ESTETIKA KONSULTAN - 02.051.493.1-805.000 68,00 
2PT. ALPHA PERDANA CONSULTANT - 01.690.980.6-805.000 75,00 
3CV. HOMAZ - 01.966.098.4-804.000 58,00 
4CV. NUSANTARA CIPTA KONSULTAN - 02.939.363.4-942.000 39,00 
5PT. MAHAPANI KONSULTAN - 02.032.702.9-807.000 48,00 
6PT. MIFTAH MULTI DESIGN - 03.217.024.3-805.000 70,00 
7CV. SAPTA TUNGGAL - 01.142.268.0-812.000 58,00 
8CV. FIRMA KONSULTAN - 02.056.129.6-801.000 75,00 
9CV.HERSYA CONSULTANT - 01.584.741.1-804.000 0.00 
10TEXTURE KONSULTAN - 74.165.922.1-942.000 0.00 
11cv.sakatama djaja - 73.021.186.9-626.000 0.00 
12PT GATRA UPANYASA RIPTA - 01.594.967.0-517.000 0.00 
13Geziplan - 02.661.025.3-805.000 0.00 
14PT. NUANSA KARYA KONSULTAN - 02.546.744.0-942.000 0.00 
15CV. NETANELVITA - 03.129.290.7-801.000 0.00 
16CV. KARAJAE KONSULTAN - 01.791.299.9-802.000 0.00 
17CV.AIDA LESTARI - 02.939.446.7-942.000 0.00 
18CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN - 02.547.885.0-805.000 0.00 
19CV. YUDHA PRATAMA KONSULTAN - 03.195.088.4-801.000 0.00