Peserta Lelang
 Nama Peserta
AGUNG BANUA MANDIRI
CV. RAKHMAT AGUNG
PT. Destiny Mekar
CV. AL-IHSAN
CV.RAHMAAN
CV. BUANA KARYA BONTO
CV. AGRA NISRINA
CV FRIENDS